Jon-Olov Woxlin

Här följer ett antal kompositioner skrivna i traditionen kring Carl Michael Bellman och Evert Taube, utförda under perioden 2006-2015.
Musik, text och arrangemang av Jon-Olov Woxlin.
Riktiga inspelningar väntas!


I Märk hur Helios skogarna färga ”Serenad”
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

II Taglet, det sinar! ”Elegi över lustans fordringar”a
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

III Dejlig nymf ”Elegi, diktad vid sängkanten”
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

IV Stäm upp, klinga! ”Rörande den sociala differentieringen”
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

V Mamseller till mötes ”Angående kypargörat på studentpuben vid Umeå Universitet”
(LISTEN) midi

VI Ack, du mitt kranium ”Till en kanalje”
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

VII Strängar ljuda! ”Rörande en sällsam afton på Sjömärket i Mellanfjäl’n”
(LISTEN) midi

VIII Märk uret slå ”Vid broder Vincents hemkomst från rumlande på Stadt”
(LISTEN) midi

IX Studentbalen ”Rörande studentbalen på stadshuset i Hudiksvall, anno 2006”
(LISTEN) midi

X Stockholm stad ”Stockholmstrilogin, no I: Efter den två veckor långa förströelsen på Fiskargränd, Södermalm, anno 2006”
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

XI Klipporna glänsa så tätt ”Stockholmstrilogin, no II: Angående skådespelet på Notholmen, Täby”
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

XII Sjätte Tunnans ölar ”Stockholmstrilogin, no III: Beträffande aftonen på krogen Sjätte Tunnan, Gamla Sta’n, i sällskap med markis von Wachenfeldt och den förtjusande Antonia”
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

XIII Kronan i fästet ”Skriven vid ett ömt tillfälle”
(LISTEN) midi (LISTEN) demo

XIV Liksom ett urverk ”Elegi över melankolin i sig”
(LISTEN) midi

XV Kära mor med penseln drag ”Till mor”
(LISTEN) midi